Brilsterkte

Wat zijn refractieafwijkingen?

Een refractieafwijking houdt in dat bij één of beide ogen een bepaalde fout zit in het brekingssysteem waardoor de beelden niet goed geprojecteerd worden op het netvlies (retina). Er is dan geen sprake van een oogziekte of zwakte maar van afwijkingen van de lichtbreking in het oog (een refractie- of brekingsafwijking). Er zijn verschillende refractieafwijkingen mogelijk: bijziendheid (myopie) verziendheid (hypermetropie) en cilindrische afwijkingen (astigmatisme).

  • Myopie

Myopie of te wel bijziendheid kan veroorzaakt worden
door 2 dingen. Een te sterk brekend vermogen door het
hoornvlies of de lens. Of een te grote oogaslengte, het
oog is te lang. Bij myopie is het beeld wat te zien is in de
verte onscherp, omdat het beeld van een voorwerp voor
het netvlies valt. Als men dan dichtbij kijkt wordt dit beeld
wel scherp. Dit is waarom men spreekt van bijziendheid.


Myopie ontstaat meestal in de groei bij kinderen die hier
aanleg voor hebben en onder invloed van
omgevingsfactoren, zoals veel nabijwerk.

  • Hypermetropie

Bij hypermetropie, ook wel verziendheid genoemd, heeft
het oog een te zwak brekend vermogen, door het
hoornvlies of de lens of is het oog te kort. De afbeelding
van een voorwerp wordt dan afgebeeld achter het
netvlies. Hierdoor wordt het beeld niet scherp afgebeeld
op het netvlies. Daarom lukt het niet om nabij scherp te
zien. Bij een hoge hypermetroop of een verminderde
accommodatie kan het zijn dat ook veraf niet scherp
gezien wordt.

  • Astigmatisme

Het is ook mogelijk dat het hoornvlies of de lens niet
precies bolvormig is, maar ovaalvormig. Hierdoor is de
breking van het licht in de ene richting anders, dan in de
andere richting. Dit levert een onscherp beeld op. Deze
afwijking heet een cilindrische afwijking en wordt ook wel
astigmatisme genoemd. Astigmatisme kan voorkomen in
combinatie met de andere refractieafwijkingen die
hierboven beschreven zijn.

  • Presbyopie

Als we jong zijn is het oog in staat de ooglens boller te
laten worden, dit heet accommoderen. Hierdoor kunnen
we nabij scherpzien. In de loop van de jaren gaat dit
afnemen en vanaf de leeftijd van 40 jaar kunt u dit gaan
merken. Het beeld voor nabij wordt minder scherp. Dit
kan gecorrigeerd worden door een leesbril of officebril te gaan
gebruiken.

  • Correctie van de refractieafwijking

Om toch scherp te kunnen zien en de refractieafwijking te
kunnen corrigeren zijn er verschillende mogelijkheden.
Deze worden hieronder beschreven.

 

  • Bril

De eerste en meestal eenvoudigste manier om de
refractieafwijking te verhelpen is een bril. Bij myopie
(bijziendheid) wordt een min-correctie (negatieve glazen)
gebruikt en bij hypermetropie (verziendheid) een pluscorrectie
(positieve glazen). Een bril voor het corrigeren
van astigmatisme is voorzien van cilindrische glazen (dit
kan in combinatie met een plus-of mincorrectie).

Om presbyopie te verhelpen zijn er verschillende
mogelijkheden. Als eerste een aparte leesbril met plusglazen.
Daarnaast kan er gekozen worden voor een
bifocale bril (zichtbaar leesdeel) of een multifocale bril
(onzichtbaar leesdeel).

  • Contactlenzen

Als tweede kan er gekozen worden voor contactlenzen.
Hygiëne is bij het dragen van contactlenzen erg belangrijk.
Lenzen moeten regelmatig schoongemaakt en vervangen
worden. Dit om infectie te voorkomen.

Lenzen worden gemaakt in verschillende
vervangingssystemen zoals: dag-, week- en maandlenzen
of vervanging per half jaar. Er worden ook lenzen gemaakt
die het astigmatisme corrigeren en lenzen met een
leesgedeelte.